Stickad graffiti

Kanske har du någon gång sett en lyktstolpe som fått en halsduk, eller en parkbänk som plötsligt har benvärmare. Det du då har sett är stickad graffiti. Denna typ av graffiti är ofta sprungen ur den feministiska rörelsen och visar på kvinnokraft och hantverk. Det finns till och med en rörelse som kallas Craftivism som syftar till att kritisera samhälle och strukturer med hjälp av stickad graffiti. Man behöver dock inte vara politiskt engagerad för att syssla med denna skonsamma form av gatukonst, det räcker med att man helt enkelt vill göra den gråa gatubilden lite gladare.

Är stickad graffiti olaglig?

Men hur är det då, är denna variant av vacker gatukonst olaglig? Man skulle kunna tro att det är helt lagligt med stickad graffiti eftersom verken inte orsakar någon åverkan på de föremål de fästs på, men det är faktiskt fel. Stickad graffiti räknas faktiskt som skadegörelse och så fort myndigheterna får se de stickade alstren plockas de ner. Det hindrar dock inte aktivisterna. Kvinnor stickar mot kvinnovåld och dekorerar park med stickgraffiti i Österbotten, är en bra rubrik och ett sätt att lyfta en viktig fråga och göra sig hörda av politiker och allmänheten. Man kan alltså säga att aktionen i Österbotten var en slags craftivism.

Om du är sugen på att prova

Om du är sugen på att prova stickad graffiti är det inte speciellt svårt. Du bör dock tänka på att du ägnar dig åt olaglig verksamhet trots att det verkar harmlöst. Vill du hålla dig inom lagens ramar så kan du ju faktiskt sticka utsmyckningar till din egendom. Dekorera till exempel träden eller stuprören på huset hemma med lite stickad graffiti. Om du ändå vill engagera dig i craftivismrörelsen så finns det flera hantverksföreningar som sysslar med detta. Hör dig för på din ort, och se om du kan hitta någon med samma intresse som du i närheten. Trots att stickad graffiti är olagligt, så är det få som inte blir glada när de ser den.