Världsstickningsdagen

Om du är intresserad av stickning kan Världsstickningsdagen vara något för dig. Det är ett tillfälle för alla med ett intresse inom stickning att träffas och utbyta tankar och idéer. Många har bilden av stickning som en solitär och isolerad aktivitet som sker i ensamhet. En tanke med Världsstickningsdagen är att fler ska få upp ögonen för att stickning faktiskt kan vara en social verksamhet. Genom att träffas genom ett gemensamt intresse kan fler sticka i grupp och skapa meningsfulla sociala förbindelser. Dessutom blir det lättare för människor att utveckla sina stickningstekniker genom att få tips och råd av andra.

Världsstickningsdagen infaller under den andra lördagen av juni varje år. Eftersom dagen inte har ett fixerat datum utan istället varierar med veckodagen ändras det exakta datumet årligen. Att Världsstickningsdagen infaller mitt i sommaren förvånar kanske vissa som associerar stickning med höstmörker och kyliga dagar. Att sätta dagen i juni är ett annat sätt att visa att stickning är en aktivitet som kan utföras under hela året och som inte är begränsat till vissa årstider eller månader. Det är också en aktivitet som kan utföras av vem som helst eftersom det går snabbt att lära sig grunderna och komma igång.Världsstickningsdagen 1

Världsstickningsdagen är inte till för några speciellt utvalda medlemmar utan det är öppet för alla att delta. Vanligtvis går firandet till så att en organisation eller mindre grupp människor bestämmer sig för att samlas under den angivna dagen och anordna stickningsrelaterade aktiviteter. Det betyder att människor kan söka sig dit om de är nyfikna på stickning eller om de bara vill umgås med likasinnade människor. Ofta finns det produkter som deltagarna själva har stickat till försäljning. Dessutom brukar det finnas möjlighet att gå en snabbkurs i stickning för att själva kunna sätta igång med handarbetet.

Världsstickningsdagen har anordnats sedan 2005 och den har vuxit i storlek för varje år. Numera finns det stickningsgrupper över hela världen som väljer att anordna aktiviteter under dagen för att stickningen ska få mer uppmärksamhet. Om du vill köpa eller sälja utrustning för stickning eller några andra saker kan du använda dig av Citiboard, en loppis på nätet.